Binden en verbinden

De Burenbond is er voor mensen die niet (meer) beschikken over vanzelfsprekende buren, buurtgenoten, vrienden of famillie.

Via de professionele zorg zoeken 'buren' (vrijwilligers) van de Burenbond de buurtgenoten op en samen met hen wordt gezocht naar mogelijkheden om te koppelen aan andere buurtgenoten of aan activiteiten. Deze werkwijze is geinsprireerd door 2 studies. Bowling alone van Robert Putnam en De betekenis van nabijheid van Lilian Linders.

Bowling Alone beschrijft een aanpak van 'bridging' en 'bonding' tussen mensen.

De Betekenis van nabijheid beschrijft dat mensen niet vanzelfsprekend hulp aanbieden of hulp vragen omdat daar een zekere verlegenheid op zit. Bemiddeling is belangrijk.