Buurtdiensten

Buurtdiensten werkt met kleine teams in buurt en wijk. Een Buurtdiensten team is direct bereikbaar. Wie klant is bij Buurtdiensten krijgt een vaste medewerker. Iemand die samen met de cliënt kijkt wat nodig is. Buurtdiensten denkt niet in termen van HV 1 of HV 2, in ondersteunende of activerende begeleiding. Wij spreken gewoon van 'hulp in en rond huis'. Buurtdiensten biedt oplossingen voor vraagstukken waarmee de cliënt zit; huishoudelijke zorg, begeleiding en persoonlijk zorg, dit onderscheid is voor ons niet leidend. Zie ons als de oude gezinsverzorgster, maar met een nieuwe combinatie van taken gericht op welzijn en zorg.

BuurtzorgT

BuurtzorgT biedt psychiatrische zorg aan huis. Samen met MoleMann Mental Health heeft Buurtzorg Nederland BuurtzorgT opgezet: psychiatrische zorg aan huis en in de wijk. Cliënten  krijgen ondersteuning en behandeling in hun dagelijks leven. BuurtzorgT benut en ondersteunt mensen uit de directe omgeving van de cliënt. BuurtzorgT werkt efficiënter en goedkoper

Natuurlijk wordt er al meer wijkgericht gewerkt. Vaak betekent dat dat behandelaars vanuit een grote GGZ-organisatie naar de wijken toegaan. BuurtzorgT doet het anders. Kleine teams van vaste medewerkers werken in de wijk zelf, dichtbij de cliënten. De behandelaars zijn professionals met brede kennis van begeleiden en behandelen. Elk team heeft een vaste psychiater. De medewerkers zijn direct bereikbaar voor de cliënt en diens naast betrokkenen, maar ook voor de huisarts. Als die bijvoorbeeld om coaching vraagt bij specialistische zorg, dan biedt BuurtzorgT die.

BuurtzorgT bied de juiste hulp bij psychiatrische klachten. BuurtzorgT biedt zowel laagdrempelige, lichte begeleiding als specialistische diagnostiek en behandeling – plus alles wat daar tussenin zit. Doel is altijd dat de cliënt zichzelf beter kan redden. Om voor continuïteit te zorgen, krijgt iedere cliënt van BuurtzorgT een vertrouwde persoon die hem/haar volgt. Of de cliënt nu thuis, opgenomen in een kliniek of elders is, de vaste begeleider blijft betrokken.

Jeugdzorg in de buurt

Tussen 2010 en 2012 heeft Bart Lammers vanuit Buurtzorg advies samen met de Associatie Jeugdzorg Jeugdzorg in de Buurt ontwikkeld met steun van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars en de Bernard van Leer foundation. Doel was om de werkwijze van Buurtzorg en Buurtdiensten te introduceren in de jeugdzorg. Samen met vijf jeugdzorg organisaties is een werkwijze ontwikkeld van kleinschalige, gebiedsgerichte aanpak met kleine zelfsturende teams. Deze organisaties zijn Spirit uit Amsterdam, Parlan uit Alkmaar, Lindenhout regio Arnhem, Cardea regio Leiden en Juvent in Zeeland.