Het wordt druk in de wijk

Welke organisatie, gemeente is niet bezig met het opzetten van wijkteams?De variatie is groot en vaak zijn het meer cosmetische aanpassingen om te voldoen aan de eisen van wat langzamerhand een mantra dreigt te worden: Wijkgericht werken.

Lees verder>>>

Met de Stadswijkstudies is Bart Lammers samen met Simon Franke, www.trancity.nl en Arnold Reijndorp, www.uva.nl al jaren bezig om invulling te geven aan de relatie sociaal-fysiek. www.stadswijkstudies.nl De afgelopen jaren zijn er 7 studies georganiseerd. Voorjaar 2012 was de laatste met als Titel: Herziening verzorgingsstaat; vloek of zegen? I.s.m. Evelien Tonkens. Najaar 2012 startte een nieuw langlopend programma met een meer studieus karakter Publieke ruimte-Publieke zaak; Inhoud, organisatie en vormgeving van het programma van de stad. In feite zijn het 3 onderzoeken. Samen met DUS architecten onderzoeken we de nieuwe coöperatieve coöperatie. Samen met The mobile city onderzoeken we hoe mensen zich organiseren via digitale platforms. En als laatste wordt het effect onderzocht van de publieke ruimte op een aandachtswijk; De Schilderswijk.

Lees verder>>>

De thema’s van deSTADSWIJKstudies

Vanaf 2006 zijn er 7 studies georganiseerd en 2 in Company studies.

De eerste serie in 2006 had de stadswijk als uitgangspunt en had als oriëntatie de volgende onderwerpen; De cultuur van de wijk, de economie van de wijk, de wijk als lanceerplaats, de kwetsbare wijk/de wijk als buurtschap, de agenda voor een aantrekkelijke wijk.

In 2007 stond het thema thuis, betrokkenheid, beweging en waarde centraal. In 2008 werd er twee keer een studie georganiseerd rond het thema Burgerschap. In 2009 was het thema de alledaagse en de geplande stad. En in 2010 was het thema vakmanschap.

De in Company studies waren in 2009 voor IJsterk, een welzijnsorganisatie in Amsterdam en in 2010 voor de gemeente Almere.

Bijlagen (PDF-bestanden)